O Nas

Jak To Wszystko Się Zaczeło 🙂
Print

W 2001 roku grupa pasjonatów wędkarstwa z osiedla Im. Kazimierza Wielkiego pod przewodnictwem kol. Kazimierza Grzelaka i Krzysztofa Piekarskiego postanowiło powołać do życia nowe Koło P.Z.W. na osiedlu K. Wielkiego . Od samego początku wzięli się do ogromnej pracy, rozpoczynając propagowanie w mediach terminu odbycia się zebrania , które ustalono na dnia 18.11.2001r. na godz  10:00 w Szkole nr 2.

18 listopada 2001r na zebranie stawiło się 51 członków, dzięki czemu można było  przeprowadzić wybory i wybrać władze nowo powstającego koła. Na przewodniczącego zebrania wybrano Krzysztofa Piekarskiego a na sekretarza Krzysztofa Karwe. Przewodniczący powitał zebranych, a następnie poprosił do Prezydium kol. Tadeusza Nowickiego , Dyr. Gosp. Rybackiej, kol. Jreneusza Przewłokę, V-ce Prezesa Zarządu Okręgu P.Z.W. kol. Henryka Kmiecia, Sekretarza Zarządu Okręgu P.Z.W. Zaproponowano Również porządek Wolnego Zebrania. . Zebrani uchwalili iż do Władz Koła należy wybrać :

Zarząd Koła                     –             7 osób

Komisja rewizyjna           –             3 osoby

Sąd Organizacyjny          –             5 osób

Wybrano Komisje:

a)      Uchwał i Wniosków

  • 1.Arkadiusz  Wąsielewski
  • 2. Robert Przybyłowski

b)   Sktutacyjną

  • 1.Zakrzewski Tadeusz
  • 2.Karol Szymański

Uchwalono nazwę dla Koła- Koło Osiedlowe Im. Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

Na Prezesa nowopowstałego Koła wybrano jednogłośnie kol. Kazimierza Grzelaka , do Zarządu także weszli : Grzegorz Janowski, Andrzej Błaszczyk, Krzysztof Karwe, Krzysztof Piekarski, Waldemar Jakubczak, Krzysztof Leszczyński. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Tadeusz Zakrzewski, Karol Szymański, Zenon Kwas. Natomiast Sąd Koleżeński stanowią: Jan Angielczyk, Ryszard Wrzesiński, Arkadiusz Wasielewski, Adam Konopiński i Leszek Kamiński.

W dniu założenia koło miało 51 członków i systematycznie przez wszystkie lata rosło w siłę by w 2010r osiągnąć 506 członków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.