Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

 

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Komisja Rewizyjna Koła Kazimierza Wielkiego P.Z.W. we Włocławku

 

W składzie:     Jerzy Wojdyła         przewodniczący

                        Krystian Dąbrowski

                        Maciej Szmit

 

W dniu 30-12-2018r. dokonała kontroli pracy Zarządu Koła Kazimierza Wielkiego nr – 125 w zakresie

 1. Prowadzenia dokumentacji.
 2. Działalności sportowej i organizacyjnej.
 3. Gospodarki finansowej.

 

odn. 1. W roku 2018 Zarząd Koła odbył 12 posiedzeń, podjęto 5 uchwał, z których zostały sporządzane protokoły.

Według książki korespondencyjnej, Koło wystąpiono z 1 pismami, do Władz Okręgu i lokalnych mediów.

Pisma wychodzące, wpływające oraz protokoły z posiedzeń Zarządu są w siedzibie Koła archiwowane.

 

W dokumentacji Koła znajdują się następujące księgi i rejestry:

 1. Teczka uchwał i wniosków.
 2. Książka korespondencyjna.
 3. Książka inwentarzowa.
 4. Kartoteki osobowe oraz baza danych w komputerze.
 5. Dokumenty organów działających w Kole.

 

Według danych znajdujących się w komputerze oraz list rozliczeniowych skarbnika

Komisja stwierdza: że do Koła należy              519 członków

Członków z pełną odpłatnością                        349 osób

Członków z ulgową odpłatnością                     160 osób

Członkowie uczestnicy                                       10   osób

 

odn. 2 i 3 W 2018r. zorganizowano 13 zawodów wędkarskich. W tym Mistrzowskie w czterech kategoriach spławik, spinning, grunt i podlodowe. Ponadto zorganizowaliśmy zawody otwarte międzykołowe  na jez. Gopło w Kruszwicy.

Plany zawodów wędkarskich wykonano w 100%.

 

Po raz kolejny Zarząd stanął na wysokości zadania i uzyskał maksymalny 50% odpis na rzecz koła co oznacza iż sumiennie wykonuje nałożone przez Okręg Mazowiecki zadania i doży przez to do jeszcze lepszego funkcjonowania koła.

 

Raport finansowy Nr. 12/2018 kończący rok  określa stan konta Koła na kwotę 3526,37zł.

z czego w banku 3131,82 zł. w kasie Koła 394,55zł. stan stwierdzono w protokole kontrolnym kasy.

 

Sprawozdanie finansowe

 

Działalności Finansowej Zarządu Koła PZW Im. Kazimierza Wielkiego we Włocławku

Rok 2018 Koło rozpoczęło z saldem 5500,44zł. Na sumę powyższą  składał się fundusze zaoszczędzone z całego roku poprzedniego.

 

Budżet jaki założyliśmy na rok 2018 to 25882,94 . Rok 2018 to po raz pierwszy od sześciu lat zanotowaliśmy spadek naszych członków o 21 osób z 540 do 519   w porównaniu z poprzednim rokiem. Mimo nie wielkiego spadkowi członków  przy jednoczesnym podniesieni ceny składek i obowiązkowemu pobieraniu wpisowego od osób wykupujących zezwolenia po 30 kwietnia spowodowało iż do kasy koła łącznie wpłynęło 28991,76  to o 3108,82 złotych więcej niż planowano.

Wydatki jakie Koło poniosło z tytułu swojej działalności w bieżącym roku zawierają się w poniższym zestawieniu  I tak :

1)      Koszty związane z działalnością Koła (rachunki za telefon ,czynsz, prąd, materiały biurowe, noty, dieta skarbnika i prowizje bankowe ) – 8548,28 zł

2)      Organizacja zawodów sportowych , zakup pucharów, medali  i dyplomów i catering 16666,86

3)       Na działalność SSR przeznaczono – 228,28

Łączna kwota  wydatków to : 25443,36

 

Po odliczeniu wszystkich zobowiązań jakie koła miało w 2018r na koncie bankowym  zostało 3131,82zł  natomiast w kasie koła  394,55 zł co daje łączna kwotę  3526,37 zł na dzień 31.12.2018r.

 

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła

 

 

Sąd Koleżeński przy Kole PZW nr:125 Im.Kazimierza Wielkiego powołany w 2017 roku działał w składzie:

 

 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego          Adam Ulatowski
 • Sekretarz Sądu Koleżeńskiego                    Tomasz Sokołowski

W całym roku Sąd nie rozpatrywał żadnej sprawy , w której obwinionym byłby członek naszego Koła. Może to świadczyć o wysokim morale naszych członków i o przestrzeganiu Statutu i Regulaminów obowiązujących w Polskim Związku Wędkarskim.

Pozwólcie Koledzy, że tą drogą podziękuję wszystkim członkom naszego Koła za ich postawę i zachowanie nad wodą a kolegom z Sądu za współpracę w minionym roku.

 

Spławikowe GPX za rok 2019

 1. MIROSŁAW KUBAJKA        7  pkt – 14865 pkt
 2. ARKADIUSZ PIETRZAK     12 pkt – 11870 pkt
 3. KRZYSZTOF GLONEK        13 pkt – 11835 pkt

Gratulujemy !!!

Galeria zdjęć:

dav